top of page

Įvyko 113 -oji Europos slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) generalinė asamblėja
ESAF nacionalinės slaugytojų asociacijos, atstovaujančios 3 milijonams ES slaugytojų, spalio 14 d. susitiko virtualioje erdvėje rudens EFN generalinėje asamblėjoje.


ESAF nariai turėjo galimybę aptarti dabartinius ES iššūkius su ES pareigūnais Maya Matthews ir Dirk Van Den Steen, daugiausia dėmesio skiriant sveikatos sistemų atkūrimo ir atsparumo didinimo planams bei iniciatyvoms, įtrauktoms į sveikatos priežiūros sistemų planus, bei slaugytojams - visose ES valstybėse narėse. COVID-19 pandemija dar kartą patvirtino gerai pasirengusių ir išsilavinusių slaugytojų vertę ir jų kritinę reikšmę mažesniam mirtingumui ir geresniems pacientų sveikatos rezultatams. Todėl labai svarbu, kad ES valstybės narės investuotų į slaugą ir slaugytojų įdarbinimo bei išlaikymo strategijas, kurios yra esminis ramstis siekiant užtikrinti sveikesnių, saugesnių, teisingesnių, lankstesnių ir tvaresnių sveikatos sistemų kūrimą.


Šiame susitikime taip pat buvo pasveikintas buvęs Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą - Vytenis Andriukaitis, kalbėjęs apie Sąjungos ateitį, visos Europos ir daugiakalbę demokratiją, ir unikalią bei savalaikę galimybę Europos piliečiams, įskaitant slaugytojų ir moteris, diskutuoti apie Europos iššūkius ir informuoti apie prioritetus bei strateginę ateities kryptį ir užtikrinti, kad Europos Sąjunga būtų tinkama darbuotojų veiklai.


Be to, vykdydami 2021–2027 m., ESAF strateginį ir veiklos lobistinį planą, ESAF nariai dalijosi informacija apie slaugytojų ir nacionalinių slaugytojų asociacijų lyderystę ir veiksmus planetos sveikatos srityje nacionaliniu lygiu. Buvo pranešta apie daugybę iniciatyvų visoje ES, kuomet slaugytojams tenka pagrindinis vaidmuo kuriant ir įgyvendinant aplinkos sveikatos sprendimus. Todėl Europos Sąjungos sprendimų priėmėjai turėtų palengvinti ir remti slaugytojų indėlį prisitaikant prie vietinių ir globalių aplinkos įtakojamų pokyčių (žaliasis kursas).


Negalima neįvertinti visos Europos sveikatos priežiūros sistemų patirtų iššūkių, kuriuos dar labiau paveikė COVID-19 pandemija. ESAF nariai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą ir pasiryžimą užtikrinti, kad ESAF ES politikos darbotvarkės prioritetai švietimo, darbo jėgos, kokybės ir saugos srityse ir toliau būtų svarbūs nacionalinėse ir ES politinėse darbotvarkėse. Šiame procese būtini ESAF narių nuomonės, prioritetai, kompetencija ir sprendimai norint informuoti ir formuoti ESAF lobistinius veiksmus ES institucijose, kartu kuriant sveikatos ir socialinę politiką, kuri teigiamai veikia piliečius, pacientus ir slaugytojus.


ESAF informacija


9 views

Opmerkingen


bottom of page