top of page

Įstatyme numatytos baudos už sveikatos priežiūros, socialinių darbuotojų garbės ir orumo pažeidimą

2023-07-27 d. priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodekso) 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 5071 straipsniu įstatymas, kuriame numatytos baudos už viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo pažeidimą.

Minėtas teisės aktas numato, kad Fizinio asmens, kuris, pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus, paslaugų gavėjui teikia socialines, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir (ar) kitas valstybės ar savivaldybių garantuojamas ir visuomenės nariams vienodai prieinamas paslaugas, garbės ir orumo pažeminimas, reiškiamas raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu, užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“ („5071 straipsnis. „Viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo pažeminimas“).

589 straipsnyje numatyta, kad tokius administracinius nusižengimus tiria ir nusižengimų protokolus surašo policijos pareigūnai.

Priėmus šiuos Kodekso papildymus, sveikatos priežiūros darbuotojai, susidūrę su nepagarbiu, žeminančiu elgesiu, pacientų ar kolegų taikomu psichologiniu smurtu gali kreiptis dėl garbės ir orumo pažeidimo. Tai papildomai apsaugos sveikatos darbuotojus, o į grubų, užgaulų, žeminatį bendravimą linkusius pacientus ir kolegas paskatins apgalvoti savo elgesį ir bendrauti etiškiau.

62 views
bottom of page