top of page

Kaip tapti LSSO nariu?

naryste.fin2021.png

Atsiųsti prašymą dėl priėmimo į organizacijos narius 

LSSO rekvizitai:

 • Gavėjas: Lietuvos slaugos specialistų organizacija.

 •  Sąskaita: LT 497300010002449103,

 • AB „Swedbank“,

 • Banko kodas: 73000.

          

Kodėl verta būti LSSO nariu?

Įrodyta tyrimais, kad priklausymas organizacijoms turi teigiamą poveikį slaugytojų politiniam dalyvavimui ir socializacijai su kitais slaugytojais. Slaugytojai įgyja daugiau pasitikėjimo savimi bei labiau vertina savo profesiją. Be to, slaugos organizacija siekiant tam tikrų tikslų turi daugiau galios nei pavieniai slaugytojai.

Pagrindinė Lietuvoje slaugos organizacija yra LSSO, kuri ne tik veikia kaip profesinė sąjunga, kovojanti už slaugytojų teises bei geresnes darbo sąlygas, besirūpinanti slaugytojų profesiniais reikalais, aktyviai remianti slaugos mokslo plėtrą bei politiniu lygiu atstovaujanti slaugytojų profesijai. LSSO turi ilgametę patirtį bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis valstybės institucijomis.

LSSO atstovai dalyvauja Nacionalinės sveikatos tarybos, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pasitarimuose, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose ir kt. Taip pat LSSO yra tarptautinių slaugytojų organizacijų – Tarptautinės slaugytojų tarybos bei Europos slaugytojų asociacijų federacijos visateisė narė. Taip pat Lietuvos slaugos specialistų organizacija yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narė. Kuo daugiau Lietuvos aktyvių slaugytojų vienys LSSO, tuo didesnės galimybės atsivers slaugytojams derėtis su darbdaviais, teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms valstybės institucijoms, daryti įtaką sveikatos politikai bei slaugos praktikos pokyčiams.

Darbdaviai derasi tik su stipria profesine organizacija, atstovaujančia slaugytojams.

Todėl tikrai verta slaugytojams konsoliduotis, susitelkti ir veikti išvien siekiant bei įgyvendinant iškeltus tikslus.

LSSO nariais gali tapti:

 1. slaugytojai, akušeriai, ergoterapeutai, kineziterapetai, burnos priežiūros specialistai, dietistai, laboratorinės diagnostikos specialistai, visuomenės sveikatos specialistai, skubios pagalbos specialistai, turintys pilnai baigtą, atitinkamą išsilavinimą;

 2. aukščiau įvardinti specialistai, dirbantys mokslinių tyrimų, mokymo, slaugos administravimo bei profesijos organizacinės veiklos srityse;

 3. asmenys, tapę pensininkais ar netekę darbo gali likti organizacijos nariais;

 4. pirmame punkte išvardintų specializacijų programas studijuojantys studentai.

LSSO narių teisės:

 • turi balsavimo teisę bei gali būti renkami į visus organizacijos valdymo organus, remiantis numatytais reglamentais;

 • įstaigos slaugos administratoriai vadovaujantys visai įstaigos slaugos veiklai gali būti renkamai į visus organizacijos postus išskyrus į pirminės grupės aktyvą bei pirminės grupės pirmininką;

 • gauti visą informaciją apie organizacijos veiklą;

 • teikti siūlymus organizacijos Kongresui, Direktorių tarybai, prezidentui, skyriaus tarybai bei pirminės grupės aktyvui;

 • turi teisę dalyvauti neformalaus švietimo renginiuose bei gauti tai patvirtinantį pažymėjimą;

 • turi teisę dalyvauti organizacinėje profesinėje veikloje;

 • turi teisę pasinaudoti organizacijos teikiamomis paslaugomis.

LSSO narių pareigos:

 • vykdyti LSSO įstatų reikalavimus;

 • sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis, ginti LSSO prestižą;

 • laiku mokėti Kongreso/Direktorių tarybos nustatyto dydžio narystės mokestį;

 • laikytis profesinės etikos;

 • laikytis organizacijos pozicinių nuostatų;

 • dalyvauti LSSO veikloje;

 • informuoti LSSO sekretoriatą apie anketinių duomenų (darbo vietos ir pan.) pasikeitimą.

bottom of page