• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Apie mus

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) įkurta 1992 metais gruodžio 19d. Organizacijos tikslas- suvienyti ir atstovauti Lietuvoje dirbančius slaugytojus, bei tuos asmenis, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su slaugos mokslu ir praktika. Tai nepriklausoma nuo visų politinių partijų ir judėjimų, savanoriška dirbančių, studentų, netekusių darbo, išėjusių į pensiją slaugytojų profesinė sąjunga.

 

Iš LSSO vizijos:

Lietuvos slaugytojai, apjungti slaugos specialistų organizacijos, kalba vieningu slaugos balsu. Mes kalbame gindami visuomenės sveikatos interesus, siekdami, kad prevencija, rūpyba ir slaugymas būtų užtikrinti ir prieinami visiems gyventojams. (...)
Mūsų misija - padėti siekti geresnės sveikatos individams, šeimoms, visuomenei. Bendradarbiaudami tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu mes panaudojame visas slaugos profesijos žinias, entuziazmą, darnumą, siekdami sveikesnio gyvenimo būdo, sveikesnių darbo vietų bei sveikesnių bendruomenių. (...)

LSSO siekia, kad jos veikla būtų grindžiama bendražmogiškosiomis  vertybėmis, o slaugytojai, būdami artimi ir solidarūs, derintųsi prie besikeičiančios aplinkos.

LSSO ĮSTATAI - su Įstatais galite susipažinti ČIA

LSSO tarptautinė narystė

LSSO - tarptautinių slaugytojų organizacijų narė:

Tarptautinės slaugytojų tarybos- TST- pilnateisė narė (nuo 1994 m.)
Europos slaugytojų asociacijų federacijos- ESAF- pilnateisė narė (nuo 1996 m.)
Europos nacionalinių slaugytojų ir akušerių asociacijų Forumo prie Pasaulinės sveikatos organizacijos pilnateisė narė (nuo 1997 m.).

LSSO turi savo atstovą Europos slaugos mokslinių tyrėjų grupėje (WENR)

Pagrindinės LSSO veiklos kryptys:

Organizacinės veiklos plėtojimas;
Slaugos mokslo ir praktikos vystymas;
Socialinė - ekonominė slaugytojų gerovė

LSSO veiklos kryptys ir prioritetai  
(iš LSSO veiklos strategijos 2009-2012m.):

Strateginės veiklos kryptys:


- Pažangios veiklos plėtojimas vienijant slaugytojų bendruomenę;
- Socialinės jėgos ir partnerystės stiprinimas;
- Darbo socialinių sąlygų gerinimas;
- Bendradarbiavimo plėtra;
- Slaugos mokslo ir tyrimais pagrįstos praktikos plėtojimas;
- Visuomenės sveikatos priežiūros gerinimas;
- Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.

Organizacinės veiklos prioritetai: 

- LSSO veiklos aktyvinimas visuose struktūriniuose padaliniuose;
- Nuoseklus dalyvavimas sveikatos politikoje;
- Slaugytojų bendruomenės interesų atstovavimas;
- Socialinio dialogo bei partnerystės stiprinimas;
- Narių švietimas;
- Narystės didinimas ir ekonomikos stiprinimas;

Profesinės veiklos prioritetai

- Bendradarbiaujant su politikais, Vyriausybės institucijomis, atliksime veiksmus, kurie apims:
- Teisinį profesijos reguliavimą bei savireguliaciją;
- Slaugos mokslą bei slaugos mokslinių tyrimų plėtrą;
- Tyrimais pagrįstą slaugos kompetencijų plėtrą;
- Slaugos paslaugų plėtrą bei finansavimą;
- Žinojimo, gebėjimų ir motyvacijos ugdymą;
- Lyderystę slaugoje;

Dalyvausime tarptautiniuose renginiuose.

LSSO politinės įtakos pagrindas yra santarvė, solidarumas, prioritetų supratimas ir derinimas visų struktūrų lygmenyse.